Impressum

Osnivačice Kulturfluxa i glavne urednice 

Klara Petrović i Luja Šimunović

Uredništvo 

Petra Galović, Leopold Rupnik, Jelena Šekrst, Silvia Roberta Zaplatić

Novinari 

Sonja Bakota, Tena Bakšaj, Martina Bobinac, Sabrina Nikolina Boj, Iva Borovec, Maša Buranji, Klara Carevski, Katarina Čizić, Ornela Čop, Jozefina Ćurković, Marta Ćurković, Lena Došen, Maja Flajsig, Lucija Furač, Petra Galović, Antonella Glavić, Lana Harjaček, Dajana Jurman-Osip, Buga Kranželić, Martina Križanić, Ana-Marija Krnić, Filip Kučeković, Lucija Ljubić, Vanesa Matošević, Greta Mohr Pavlin, Karla Papeš, Ana-Marija Petričević, Tina Petković, Klara Petrović, Josipa Prosinečki, Lora Rajčić, Marta Reljanović, Ivana Rogač, Petra Rukelj, Petra Spretnjak, Tena Starčević, Ana Svalina, Luja Šimunović, Jelena Šekrst, Ana Šokčević, Rafaela Tassotti, Vera Vince, Jelena Vunak, Mihaela Zajec, Silvia Roberta Zaplatić, Ivana Završki, Ines Žganec

Lektori odabranih tekstova  

Marta Bužanić, Alma Cacan, Lara Fabekovec, Ana-Marija Francetić, Antonella Glavić, Jelena Kaić, Lucija Ljubić, Karla Papeš, Anja Tomljenović

Dizajn vizuala ​​​​Leopold Rupnik, Silvia Roberta Zaplatić

Webmaster i dizajn Franjo Heršak (Smooth Coding)